Whatsapp Hattımız
Uzm. Kl. Psk. Merve Umay Candaş Demir Uzm. Kl. Psk. Merve Umay Candaş Demir

Uzm. Kl. Psk. Merve Umay Candaş Demir

Hakkında

1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2013 ve 2014 yıllarında Maltepe Üniversitesi'nde burslu Psikoloji ve yarı burslu Felsefe bölümlerinde Çift Anadal Programında Felsefe bölüm birinciliğini alarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 Ocak ayında Işık Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından mezun olarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Çağlayan Adliyesi Aile Mahkemeleri'nde, Fransız Lape Hastanesi'nde ve Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvar'ında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün yanında, MS ve Miyelin Hastalıkları Polikliniğinde, yüksek lisans eğitimi sırasında ise, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Psikoz Servisi) ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde (AMATEM, Psikoz Servisi)  stajlarını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında özel bir kurumda okul psikoloğu olarak hizmet vermiş, yüksek lisans sonrasında ise Özel Yedikule Nöropsikiyatri Tıp Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi MS ve Miyelin Hastalıkları Polikliniğinde uzman psikolog olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamında bir yıl süresince Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde psikoterapi seanslarını sürdürmüş, eş zamanlı olarak Doç. Dr. İrem Akduman'dan süpervizyon almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel danışmanlığında, Çapa Tıp Fakültesi MS ve Miyelin Hastalıkları Polikliniği’nde Doç. Dr. Murat Kürtüncü önderliğinde Türkiye'de ilk kez çalışılan "Tedavi Gören Multipl Skleroz Tanılı Hastalarda Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi" konulu araştırmasını başarı ile tamamlamıştır.

Ocak 2018’den itibaren NPİSTANBUL Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

Eğitimler, Seminerler, Kongreler;

2013 – İzmir Ekonomi Üniversitesi- 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

2014 – Okan Üniversitesi - 3. Reherlik Zirvesi

2015 – Üsküdar Üniversitesi - 12. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi

2015- Okul Çağı Çocuklarında Akılcı Duygucu&Bilişsel Davranışçı Terapi – Albert Ellis Enstitüsü

2016- Rorschach Kişilik Testi- Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz

2016 - 9. Nöropsikiyatri Günleri

2016 - Bilişsel Model Bağlamında PTSD ve KDT - Prof. Dr. M. Sungur - Bakırköy Barilem

2016 - Mükemmelliyetçilik ve Psikopatoloji - Prof. Dr. Şebnem Pırıldar - Bakırköy Barilem

2016- Nöropsikolojik Testler Eğitimi - Türk Psikologlar Derneği

2016- Nöropsikolojik Testler Süpervizyonu - Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Lab., Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem

2016- Psikolojik İlk Yardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi- Doç. Dr. Mert Akcanbaş

2017- Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

2017- WISC-IV Eğitimi - Türk Psikologlar Derneği

2018 - Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT

2018 - Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT

2018 – Obsesif Kompulsif Bozuklukta ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) ‘nin Uygulanması - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT”

2018 - Kognitif Terapinin Depresyon Tedavisinde Uygulanması - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT

2018- Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT”

2019-…. Dr. Emel Stroup tarafından Kognitif Terapi Süpervizyon eğitimi devam etmektedir

 

Akademik Çalışmalar;

Candaş Demir, M.U., Çam Çelikel, F., Kürtüncü, M. (2016). Dalfampridinin Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, E-Poster Sunumu.

Eğitimleri Başa Dön