Whatsapp Hattımız
Kişisel Gelişim ve Nörobilim Sempozyumu Kişisel Gelişim ve Nörobilim Sempozyumu

Kişisel Gelişim ve Nörobilim Sempozyumu

Kişisel gelişim, kişinin günlük rutinlerden farklı olarak kendini daha ileriye götürebilmek için gerçekleştirdiği çabalardır. Kişisel gelişime ihtiyaç duyan kişiler kendinin mevcut durumunu yeterli bulmaz. Bunun için daha iyi bir yere gelmek adına adım atmak ister. Burada değişim ve gelişim için kişinin karar verme anı yaşanır. Bir insan öncelikle mevcut durumunun farkında olmalıdır. Mevcut durumundan kariyer olarak ya da genel kültür olarak daha ileriye gitmesi gerektiğinin farkına varmalıdır. Bu süreçte işinin olumlu yönlerini koruması ve eksikliklerini tamamlaması gerekir. İnsan vücudunun nasıl çalıştığını anlamaktan daha büyüleyici ne olabilir ki? Kendimizi anlamak istiyorsak ya da kişisel gelişim alanlarında çalışıyorsak nörobilimin bize anlattıklarını dinlememiz gerekir. Sonuçta bizi biz yapan özel nöronların bir araya gelmesiyle oluşan beynimizdir.

Eğitim Detayı

15.00-16.00/ İletişim Teknikleri ve Nörobilimi (Dr. Murat Kaplan)
16.00-17.00/ Etkili Beden Dili (Dr. Öğr. Gör. Gül Çörüş)
18.00-19.00/ Özgüven ve Nörobilimi (Nörobilim Uzmanı Merve Gülkan)
19.00-20.00/ Zaman Yönetimi ve Nörobilimi (Nörobilim Uzmanı Melike Gülkan)

 

İsme Özel, Hoca İmzalı ve Akademi Onaylı Katılım Sertifikalı!
Sınırsız Erişim Hakkı, İster Online İzle İster Daha Sonra!
Bilet Ücreti: 30 TL (KDV Dahil)
Katılan Herkese 15 E-Kitap Hediye!

Neden Katılmayılım? Başa Dön

Kişisel gelişim kişinin kendi beceri ve niteliklerini değerlendirmesi ve daha ileriye taşıması için gerçekleştirdiği adımlardır. Kişi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve potansiyelini ortaya koyabilmek için kişisel gelişimini sağlayacak eğitimlere katılmak isteyebilir.

Bu süreç kişinin kendine güvenmesini sağlar. Ayrıca yaşam kalitesini arttırır ve hedef belirlerken ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmasını sağlar. Gelecek planlarını daha nitelikli yapmak isteyen kişiler kendilerini kişisel olarak geliştirmelidir.  Kişisel gelişim için en doğru yatırımı yapmalısınız.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst seviyede kendini gerçekleştirme vardır.  Fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı,  saygı ihtiyacı,  bilişsel ihtiyaçlar,  estetik ihtiyacı gibi aşamaları sırasıyla geçen kişiler kişisel gelişimlerine yatırım yaparak kendini gerçekleştirme aşamasına erişebilirler.

Beynimiz hakkında çok az şey bilinmesine rağmen bildiklerimiz bize kişisel gelişim yolculuğumuz hakkında çok şey anlatmaktadır. Örneğin bir çift bademe benzeyen amigdalamız korku algısı ve hafızasından sorumluyken, prefrontal korteksimiz ve onun alt birimleri kritik düşünebilme ve mantıklı kararlar alabilme yeteneğimizden sorumludur. Bu doğrultuda bu sempozyumda sunulan iletişim teknikleri, özgüven problemleri ve bir çoğuna nörobilim perspektifinden bakarak kişisel gelişim hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

Oturumlar Başa Dön

Kişisel Gelişim ve Nörobilim Sempozyumu 
o 15.00-16.00/ İletişim Teknikleri ve Nörobilimi (Dr. Murat Kaplan)
o 16.00-17.00/ Etkili Beden Dili (Dr. Öğr. Gör. Gül Çörüş)
o 18.00-19.00/ Özgüven ve Nörobilimi (Nörobilim Uzmanı Merve Gülkan)
o 19.00-20.00/ Zaman Yönetimi ve Nörobilimi (Nörobilim Uzmanı Melike Gülkan)

Konuşmacılar Başa Dön

Murat Kaplan Kimdir? 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans eğitiminin ardından, aynı alanda yaptığı tezsiz ve İngilizce Dil Öğretimi alanında yaptığı tezli Yüksek Lisans programlarını bitiren Kaplan, 2001 yılında tamamladığı doktora çalışması neticesinde Pedagoji Doktoru ünvanı aldı. 

Takip eden dönemlerde araştırmalarını yoğun olarak insan davranışı üzerine yönelten Kaplan, yüksek başarıyla tamamladığı İngilizce Psikoloji diploma programının ardından Adli Psikoloji Uzmanlığı ve Adli Belge İnceleme Uzmanlığı eğitimlerini de bitirerek bu alanlarda uzmanlık yetkilerini aldı.

İnsan davranışı üzerine yetkinliğini artırmak üzere Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behavioral Analysis) adlı İngilizce bir eğitim programını da başarıyla tamamla Kaplan, halen İngilizce Klinik Psikoloji ve Nöro-Psikoloji eğitimlerine devam ettirmektedir.

 

Gül Çörüş Kimdir? 

Gül Çörüş CV'sine bu yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Merve Gülkan Kimdir?

Ankara’nın bu alanda çalışan  “İlk Nörobilim Uzmanı”  ünvanına sahip Merve Gülkan, eğitim odaklı bir aileden gelmesinden ötürü bir gününü bile bilimden uzak geçirmemiş , Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde eğitim, iş ve seminer gibi nedenlerden dolayı yaşamış,  bunun sayesinde Türkiye’nin bölgesel özellikler ile kültürel farklılıkları, aile yapılarını yakından takip etme şansı yakalamıştır. Psikolojiye olan ilgisi bu bölgesel farklılığını tespit etmesiyle artmış ve bu nedenle psikoloji alanına karar vermiştir.

Üniversite döneminde Psikoloji eğitimlerine devam ederken üniversiteden aldığı teorik eğitimlerin yeterli gelmediğini ve teoride kaldığını tespit etmiştir. Bu nedenle İnsanların sorunlarının tespitinde kullanılacak olan test , terapi ve görüşmeler hususunda Türkiye ve yurtdışında kurs , seminer, konferans ve eğitim gibi 100 den fazla programa katılmış; öğrendiği bilgi ve becerileri gönüllü olarak çeşitli hayır kurumlarında bizzat kullanmıştır. Fakat bu testlerinde yeterli gelmediği ve bu tür sorunların tespitinde hata oranının olabileceği kanaati oluşunca bunu en aza indirmek amacıyla psikolojiyle teknolojiyi nasıl kullanırım arayışına girmiştir. Yaptığı araştırma sonucunda bu konuda güvenilir yöntemlerden olan “neuroscience” olabileceğini fark etmiş ve bu konuyla ilgili makale , çalışma ve bizzat işin içine girmek suretiyle psikolojide bu konunun nasıl faydalanılacağının eğitimini almıştır.

 

Melike Gülkan Kimdir?

Ankara’nın “İkinci Nörobilim Uzmanı” ünvanına sahip olan  Melike Gülkan lisans eğitimini Başkent Üniversitesi’nde tamamlayarak; Almanya’da çeşitli projelerde yer almış ve Köln’de çalışmıştır. Burada Terapi ve vasilik üzerine eğilmiş, Almanya’nın sevgi evlerine yönelik yeni geliştirilen bir proje ve çalışmalar yapmıştır. Suç işleyen çocukların topluma entegresini amaçlayan “Die Kurbel Bewegt” projesinde görev almıştır. Almanya’da bulunduğu dönemde sistemi tanımaya yönelik  ergotherapie&neurofeedback merkezlerinde çalışmış ve eğitim almıştır.

Almanya’da bulunan “University of Cologne”de düzenlenen Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktiviteye yönelik seminere katılmış ve Türk-Alman popülasyonu arasındaki farkları mercek altına almıştır.

Çocuk, ergen ve aile danışmanlığı eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Sağlıklı aile de sağlıklı çocuk olur farkındalığıyla ailelerle çalışmalar yapmakta ve bu anlamda bütüncül yaklaşımı benimsemektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi eğitimini Cised’te tamamlamıştır. Bugünlerin çocukları yarınların sağlıklı yetişkinleri çıkışı ile çocuk ve ergen psikolojisiyle ilgilenmektedir.

Nereden İzleyeceğim? Başa Dön

Sepete Ekle