Whatsapp Hattımız
1.Nörobilim Yaz Kursu 1.Nörobilim Yaz Kursu

1.Nörobilim Yaz Kursu

A1'den C1'e kadar Nörobilime Giriş! Nörobilim nedir, Günlük hayatta ne işimize yarar, Beyin ile ilgili yapılan ilginç çalışma ve araştırmalar, Nöron ile ilgili tarihten bu yana araştırmalar ve nöron yapısının gelişimi, Sinir sisteminin temel yapıları, Bebeklikten yaşlılığa beyin ve nöron gelişimi, sinir sistemi hastalık ve travmatik bozukluklarının ortaya çıkış mekanizmaları ve sonuçlar, İlaçların etki yerlerine ulaşmaları, Deney modelleri, deney ortamları ve birçoğu...

Eğitim Detayı

A1 

1-      Yaren Bozkurt- Erciyes Üniversitesi Sinirbilim Yüksek Lisans

Konu: Nörobilime Giriş 

a.       Nörobilim nedir, Günlük hayatta ne işimize yarar, çalışmalar nelerdir?

b.       Nörobilimin alt disiplinleri nelerdir?

c.       Nasıl nörobilim uzmanı olunur?

2-      Nörobiyolog Nazire Çavuş

Konu: Temel Beyin ve Sinir Sistemlerine Giriş

a.       Beyin bölümlerine ve merkezi/çevresel sinir sistemlerine giriş,

b.       Tarihten bu yana beyin araştırmaları,

c.       Beyin ile ilgili yapılan ilginç çalışma ve araştırmalar,

3-      Ergün Gümüş- Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans

Konu: Temel Nörona Giriş 

a.       Nöronun yapısına giriş, nöronlar ile ilgili yapılan ilginç çalışma ve araştırmalar,

b.       Nöron ile ilgili tarihten bu yana araştırmalar ve nöron yapısının gelişimi

 

A2 

1-      Handan Yaman-Medipol Üniversitesi Sinirbilim Yüksek Lisans

Konu: İnsan Beyninin Yapısal ve Fonksiyonel Nöroanatomisi 

a.       Sinir sisteminin temel yapıları, omurilik, spinal sinirler ve pleksuslar, beyin sapı, serebellum ve retiküler formasyon, kafa çiftleri, beyin ve ilgili yapılar, beyin kan dolaşımı, motor ve duysal yollar, hareketin kontrolü, duyu organları, limbik sistem, otonom sinir sistemi, yüksek serebral fonksiyonlar.

2-      Psikolog Seçil Örgünal- Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans

Konu: Temel Nörofizyolojiye Giriş, Nörotransmitterler, Reseptörler ve Nöral Sistem 

a.        Sinir hücresinin fizyolojik özellikleri, membran özellikleri ve geçirgenliği, iyonların transportu, membran dinlenim potansiyeli, aksiyon potansiyeli oluşumu ve iletisi, reseptörler ve reseptör aktivasyonu, sinir iletisinde G proteinleri, ikinci habercilerin rolü.

3-      Gülsüm Deniz- Koç Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans

Konu: Nöronal ve Nöroanatomik Fonksiyonel Patolojilere Giriş 

a.       Hangi beyin bölümünde hasarlar nelere yol açar?

b.       Nöronlar arasında iletişim bozukluğu hangi hastalıklara sebep olur?

 

B1 

1-      Klinik Psikolog Sinem Kaya Özçelik

Konu: Beyin Görüntüleme (Nörogörüntüleme)

a.       fMRI, PET, EEG vs. sistemlere giriş

b.       Beyin görüntüleme tarihi, tarihten bu yana neler yapıldı?

2-      Psikiyatrist Yalçın Kahya

Konu: Gelişimsel ve Evrimsel Nörobilim 

a.       Bebeklikten yaşlılığa beyin ve nöron gelişimi

3-      Psikiyatrist Melike Gülkan

Konu: Ruh Sağlığı Bozuklukları ve Nörobilim 

a.       Hangi hastalıkta beynin nerelerinde hasarlar veya nöronal değişim vardır?

b.       Ruh sağlığı bozukluklarına ve kısaca nöropsikiyatriye giriş

 

B2 

1-      Nörobilim Uzmanı Anastasia Ünver

Konu: Nörobiyokimya

a.       Biyomoleküllerin yapıları ve işlevleri, oksidasyon, solunum zinciri, vitaminler, enzimler, biyomoleküllerin metabolik yolları, nöronal proteinlerin sentezi.

 

C1 

1-      Nöroloji ve Klinik Elektrofizyoloji Uzmanı Prof. Burcu Örmeci
Konu: Sinir Sistemi Patofizyolojisi 

a.       Sinir sistemi hastalık ve travmatik bozukluklarının ortaya çıkış mekanizmaları ve sonuçları, temel moleküler ve hücresel nörofizyopatolojik mekanizmaları, myelin ve otoimmün bozukluklar, aşırı uyarılma toksisitesi, iskemik beyin hasarı, akson hasarı, uyarılabilme ile ilgili bozukluklar, sinir sisteminin toksik hasarları, parkinson hastalığı, amyotrofik lateral skleroz hastalığı, multiple skleroz hastalığı, alzheimer hastalığı, inme, epilepsi ve migren.

2-      Nörobiyolog Nazire Çavuş

Konu: Temel Nörofarmakoloji 

a.       İlaçların etki yerlerine ulaşmaları, etkilerinin sonlanması: emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılım, ilaç-reseptör ilişkisi, agonist, antagonist, parsiyel agonist ve ters-agonist tanımları, tolerans gelişimi, ilaçların sinapslarda ve nöroeffektör kavşaklarda etkiledikleri olaylar, eksitasyon, inhibisyon ve disinhibisyon mekanizmaları, nöroregülatör, nörotransmitter, nöromodülatör, nöromediyatörler, nörohormonlar, santral sinir sisteminin ilaçlar tarafından etkilenmesi, santral sinir sistemini etkileyen ilaçların sınıflandırılması.

C2 

1-      Prof. Dr. Arzu Çelik

Konu: Sinirbilim Araştırmalarında Hayvan Modelleri 

a.       Hayvan modellerindeki metodolojik prensipler ve kavramlar, laboratuar hayvanlarının temel fizyolojik, anatomik ve histolojik özellikleri. Deney modelleri, deney ortamları vs.